NAJLEPSZE I NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIA!!! KOMUNIKACYJNE - MAJĄTKOWE - ROLNE - ŻYCIOWE - FIRMOWE - TURYSTYCZNE!!! WSZYSTKIE OPŁATY BANKOWE!!! PROWIZJA JUŻ OD 0,99 !!! UBEZPIECZENIA - OPŁATY BANKOWE - KREDYTY!!! 20 TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH W JEDNYM MIEJSCU!!!

Ubezpieczenia na życie

 

Szczęśliwa rodzinkaAgencja Ubezpieczeniowa "Tomek" Tomasz Sulich oferuje swoim Klientom ubezpieczenia na życie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak w dzisiejszych, niepewnych czasach ważne jest poczucie stabilizacji. Dzięki oferowanej polisie, mogą być Państwo spokojni, ponieważ chroni ona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, a także śmierci.
Ponadto oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia nieruchomości. Podlegają mu między innymi domy jednorodzinne, a także obiekty użyteczności publicznej. Polisa ta chroni przed:
• powodzią,
• pożarami,
• włamaniami,
• kradzieżami.
Do każdego naszego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny, starając się dobrać rodzaj ubezpieczenia adekwatny do jego aktualnych potrzeb. Uzupełnieniem oferty jest polisa na samochód, a więc OC (odpowiedzialności cywilnej) czy AC (autocasco).

 

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie ma za zadanie chronić zarówno posiadacza, jak i jego rodzinę przed finansowymi konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków lub śmierci. Dzięki wykupionej polisie, nie muszą się Państwo martwić kosztami związanymi ze stratami, gdyż odpowiednie kwoty finansowe zostaną wypłacane.

ikona palącego się samochodu

Ubezpieczenia komunikacyjne

ikona tarczy oraz pieniędzy

Ubezpieczenia majątkowe

ikona ludzi pod parasolem

Ubezpieczenia rodzinne

ikona kasku i dokumentu

Ubezpieczenia firmowe

ikona płonącego domu

Ubezpieczenia budowlane


Komunikacyjne czyli OC, AC ,NNW, ASS, SZYBY, OCHRONA Prawna, GAP, Ochrona Zniżki OC i AC, Floty

OC - odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie OC chroni ubezpieczonego przed finansowymi skutkami ewentualnych szkód wyrządzonych przez kierującego ubezpieczonym pojazdem innymi uczestnikom ruchu drogowego w wyniku kolizji, potrącenia czy wypadku na terenie Polski ale również w krajach Unii Europejskiej, Chorwacji, Szwajcarii i Norwegii.

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i zakresu ochrony w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów znajdziesz w Ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz. 1152) z późniejszymi zmianami.


Pamiętaj!

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wypełnienie tego obowiązku pozwoli Ci uniknąć konsekwencji finansowych wynikających z Ustawy, której pełny tekst znajdziesz poniżej.

W przypadku Twojego udziału w kolizji lub wypadku drogowym wezwij policję na miejsce zdarzenia oraz niezwłocznie zawiadom o szkodzie.

 • Majątkowe czyli: Ubezpieczenia mieszkaniowe, firmowe, rolne, budowlane
  (Ubezpieczenie budynków, lokali i mieszkań

To kompleksowe ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych. Wybierając kompleksowe rozwiązanie ubezpieczenia klienci płacą niższą składkę i otrzymują korzystniejszy zakres świadczeń niż przy zawieraniu oddzielnych ubezpieczeń.

 

Do kogo jest kierowana oferta?

Ubezpieczenie kierowane jest do osób fizycznych.

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • budynek/lokal mieszkalny,
 • stałe elementy wyposażenia budynku/lokalu mieszkalnego,
 • mienie ruchome w budynku/lokalu mieszkalnym,
 • zewnętrzne elementy anten satelitarnych, klimatyzatorów, baterii słonecznych, siłowniki do bram,
 • budynki gospodarcze, w tym garaże,
 • budowle,
 • odpowiedzialność cywilna,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • szyby i przedmioty szklane
 • bagaż podróżny,
 • koszty ochrony prawnej,
 • koszty ratownictwa,
 • nagrobki,
 • Dom Assistance.

Ubezpieczenia Rolne:

 

Obowiązkowe ubezpieczenia Rolników

Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez rolnika, osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące w gospodarstwie - w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.


Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych

Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego objęte są ochroną od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku szkód wyrządzonych przez żywioł lub zdarzenie losowe firmy wypłacają odszkodowanie za zniszczone lub uszkodzone budynki.


Do kogo jest kierowana oferta?

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne.

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • mienie ruchome związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego - sprzęt rolniczy, ziemiopłody złożone na przechowanie, materiały i zapasy, silosy, zwierzęta gospodarskie.
 • Agro - casco maszyn rolniczych, w tym wolnobieżnych.
 • OC z tytułu świadczenia osobom fizycznym usług związanych z działalnością rolniczą.
 • OC w związku z prowadzeniem działalności agroturystycznej.

 

Ubezpieczenie firmowe

Ubezpieczenie dla dużych - małych i średnich firm

W tej części serwisu znajdują się informacje dotyczące oferty produktowej skierowanej do przedsiębiorstw, firm, które z racji prowadzenia swojej działalności narażone są na powstanie szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi. Zdarzenia te narażają firmę na straty i utratę płynności finansowej.

W związku z powyższym dowiesz się jak ubezpieczyć jej majątek oraz zobowiązania, jakie zaciągasz prowadząc działalność gospodarczą.
W tej części serwisu znajdują się informacje dotyczące oferty produktowej skierowanej do przedsiębiorstw, firm, które z racji prowadzenia swojej działalności narażone są na powstanie szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi. Zdarzenia te narażają firmę na straty i utratę płynności finansowej.


Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenia majątkowe adresowane są do przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz właścicieli obiektów biurowych i użyteczności publicznej.

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę z zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem.

 • Życiowe, czyliochrona życia przed nagłymi wypadkami takie jak: śmierć, nieszczęśliwy wypadek, koszty leczenia, rehabilitacji itp.
 • Ubezpieczenia medyczne